BAROCKA JUVELER

2007

 

Projektets utgångspunkt var en teknik som jag använde

för att skapa en viss textur. Jag skrapade upp leran på en bambupinne och den fick då en veckad yta. Sedan lät jag

mina associationer kring hur texturen såg ut ligga till grund

för de abstrakta former jag skapade.