BERLINBUBBLOR

2012

 

Genom att kasta lerklumpar av olika storlek i golvet och på varandra skapade jag kluster av bubblor. Tyngdlagen fick på så sätt vara med och forma de enskilda bubblorna. Sedan satte jag ihop dem och gröpte ur formen från baksidan.