BÖLJANDE BLÅ

2020

Fotograf Sebastian Waldenby

Fotograf Sebastian Waldenby

Konstnärlig gestaltning av trappuppgång, Sockerbruket 15 i Göteborg. Jag lyfter fram havet och hamnens vikt för platsen genom keramiska reliefer för vägg i form av vågor. Du ser den koboltblå undersidan av reliefen när du går upp för trappan, när du går ner ser du istället ovansidans gulddekor. Material och färgval knyter an till det porslin Ostindiska kompaniet fraktade hit.

Fotograf Sebastian Waldenby