BÖLJANDE BLÅ

2020

Just nu arbetar jag med ett skissuppdrag för en trappuppgång i Sockerbruket i Göteborg. Jag lyfter fram havet och hamnens vikt för platsen genom keramiska reliefer för vägg i form av vågor. Du ser den koboltblå undersidan av reliefen när du går upp för trappan, när du går ner ser du istället ovansidans gulddekor. Färgvalet knyter an till det porslin Ostindiska kompaniet fraktade hit.