BRUKSGODS

2018-20

Jag arbetar med bruksgods som jag drejar, kavlar och modellerar för hand. Föremålen är gjorda i stengodslera och lergodslera.