KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

2020-21 Konstnärlig gestaltning av trappuppgång i Sockerbruket, Göteborg. Uppdragsgivare Higab i samarbete med Konstrundan i Majorna.