KONSTELLATION

2008-09

Jag sökte efter en kombination av något som var både vackert och obehagligt för mig. Den svagt rosa hudtonen var en viktig utgångspunkt. Viktiga var också den bubbliga texturen och de ädelstenslika formerna. Titeln Konstellation valde jag eftersom det handlar om kombinationer av olika faktorer. Olika ytor: matta mot blanka, skrovliga mot släta. Det handlar om olika former som bildar grupperingar och kombinationer vilket också är en del av innebörden i ordet konstellation. Rörelse var ett centralt tema.